Openingstijden

Donderdag 7 maart van 14:00 uur  tot  22:00 uur;    
vrijdag 8 maart van 14:00 uur  tot  22:00 uur;
zaterdag 9 maart van 10:00 uur  tot  18:00 uur.

 

 

Parkeren

Na overleg met gemeente, politie en brandweer is besloten het parkeren tijdens de beurs te laten plaatsvinden in de omgeving van Trefkoele+. Er wordt geen vervangend parkeerterrein met pendelbus ingericht.

Wij vragen om aandacht voor de volgende punten:

- Kom zoveel mogelijk op de fiets, ook in het kader van Duurzaamheid;
- Parkeerverbod aan oostzijde Polhaarweg;
- Parkeerverbod H. Dunantstraat tussen Ruigedoornstraat en A. Schweitzerstraat;
- Bij parkeren in omliggende straten niet voor inritten en dergelijke parkeren. Wij vragen de omwonenden om begrip voor de overlast.
- Tevens is er de mogelijkheid om te parkerenbij het Kerkgebouw Het Kruispunt aan de Brethouwerstraat en achter de Nederlands Gereformeerde
  Kerk aan de Polhaarweg.

 

 

Kosten toegangskaarten

tussen 12 en 65 jaar € 5,-
tot 12 jaar en 65 jaar en ouder € 4,-