a

Beursdagen en openingstijden

Donderdag 7 maart van 14:00 uur tot 22:00 uur;  

Vrijdag 8 maart van 14:00 uur tot 22:00 uur;

Zaterdag 9 maart van 10:00 uur tot 18:00 uur.

 

b Locatie

Ontmoetingscentrum Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.

 

c

In aanmelding beurs standaard inbegrepen

Per stand zullen twee gratis beurspasjes worden verstrekt.

Er zijn vijftig relatie/toegangskaarten inbegrepen bij de standhuur. Per standhouder is er één parkeerkaart (op naam) beschikbaar. Extra toegangskaarten -> via inschrijfformulier of via sponsorpakketten.

 

d

Huur wanden stand

Standing Standbouw, de heer Groeneveld, Wetermansweg 6, 7431 RD Diepenveen. tel. 06-55365476 of 0570-592714, mail: info@standing.nl.

 

e

Huur vloerbedekking

Ardesch Interiors, Welsummerweg 11, 7722 RP Dalfsen tel. 0529-432866 mail: jarno@ardesch.nl.

 

f Start opbouw

Opbouwen van de stand kan vanaf dinsdag 5 maart om 14:00 uur.

 

g

Afbraak

Op zaterdag 9 maart 2019 kunt u van 18:00 uur tot 22:00 uur de meest waardevolle goederen meenemen. Het ontruimen van de stand mag niet voor 18:00 uur aanvangen. Op maandag 11 maart 2019 om 11:00 uur moet de beurslocatie ontruimd zijn.

 

h

Elektra

In de standhuur is een stopcontact met maximaal 2000 Watt inbegrepen. Voor elk stopcontact extra (maximaal 2000 Watt) betaalt u tijdens de beurs een bedrag van € 150,-- op basis van gemiddeld gebruik.

 

i Internet

Gebruik van internet behoort tot de mogelijkheden via Plinq.

 

j

Verzekering

In veel gevallen geeft de eigen ‘goederen’ polis voldoende dekking voor deze risico’s. Indien noodzakelijk, kan na overleg en op aanvraag een aanvullende verzekering voor transport van hun inventaris en goederen naar en van de beurslocatie en voor het verblijf op de beurslocatie van 5 tot en met 11 maart 2019 worden aangevraagd bij de organisatie.

 

k

Bewaking

Er is geen bewaking aanwezig. De Trefkoele is deels voorzien van een alarminstallatie.

 

l Aanmelding deelname

Door middel van bijgesloten inschrijfformulier. Na aanmelding volgt toewijzing standnummer en plaats tijdens de informatieavond voor de standhouders.

 

m

Betaling standhuur

Deelnemer is verplicht uiterlijk 1 februari 2019 het gehele bedrag van de standhuur te voldoen op bankrekeningnummer NL97RABO 01278.12.687 ten name van Stichting Damito.

 

n Sponsorpakketten

Extra mogelijkheden om te profileren en goede doel te steunen zie pagina Sponserpakketten.

 

o Damito beurskrant

Informatie over de beurskrant zie pagina Beurskrant.

 

P

Catering

De Trefkoele+ kan per dagdeel koffie en/of thee verzorgen, alsmede maaltijden voor de donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag. Aanmelding direct via de Trefkoele+

Meer info volgt tijdens informatieavond c.q. na aanmelding beursdeelname.

 

q

Consumptiemunten

Voor standhouders zijn consumptiemunten verkrijgbaar. Deze zijn te bestellen bij de Trefkoele+.

 

r

 

 

Uw contactpersonen tijdens de beurs (beurscommissie)

 

  Theo Eilert t.eilert@damito.nl
  Ton Niens t.niens@damito.nl
  Wim Holsappel w.holsappel@damito.nl